Wszystkie newsy

Wybory ławników sądowych w Bielsku-Białej
wys: mm, akcept. admin 27.05.2015 Komentarzy: 0
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Z dniem 31 grudnia 2015 r. upływa czteroletnia kadencja ławników sądowych. W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) Rada Miejska Bielska-Białej najpóźniej w październiku 2015 r. winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019 w następującej liczbie:
59 ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, w tym 7 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy, 37 ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w tym 17 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

Nabór kandydatów na ławników sądowych będzie prowadzony do 30 czerwca 2015 r.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...