Wszystkie newsy

Wybory - niedziela 10 maja
wys: mm, akcept. admin 07.05.2015 Komentarzy: 0
W niedzielę 10 maja odbędą się nie tylko wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale w Bielsku-Białej będziemy także głosować na kandydatów do Rad Osiedli. Po raz pierwszy mieszkańcy miasta zdecydują o wyborze swoich przedstawicieli do jednostek pomocniczych miasta jakimi są Rady Osiedli, w nowej, zmienionej formule. Oznacza to, że głosy na poszczególne osoby będziemy oddawać w lokalach wyborczych, a nie jak to było do tej pory podczas zebrań mieszkańców poszczególnych Osiedli.

Przypominamy, że wybory do Rad Osiedli są tajne, więc w lokalu wyborczym będzie miejsce zapewniające nam anonimowe wypełnienie karty do głosowania. Karta do głosowania będzie zawierała (w porządku alfabetycznym) nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla.

Głosujemy na kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu członków Rady jest wybieranych w danym okręgu wyborczym (tj. 15). Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów.

Jeżeli na karcie do głosowania postawimy znak „X” obok większej liczby nazwisk kandydatów niż liczba członków Rady Osiedla wybieranych w danym okręgu wyborczym (tj. więcej niż 15) lub nie postawimy znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata – głos uznany będzie za nieważny.

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), którego okazanie Obwodowej Komisji Wyborczej jest warunkiem przystąpienia do głosowania.

10 maja 2015 lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00 - 21.00

Uwaga! Nie wszystkie lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rad Osiedli znajdują się w tych samych siedzibach, w których zostały zlokalizowane komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowy wykaz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rad Osiedli.

www.radyosiedlibb.pl

Wszelkie informacje związane z wyborami do Rad Osiedli znajdują się na tej stronie.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...