Wszystkie newsy

Nowa organizacja ruchu przy Białej
wys: mm, akcept. admin 09.04.2015 Komentarzy: 0
Miejski Zarząd Dróg podjął decyzję o likwidacji tymczasowej sygnalizacji na skrzyżowaniu ulicy Mazańcowickiej i Komorowickiej w Komorowicach Krakowskich. Obecnie na skrzyżowaniu ulic Komorowickiej i Mazańcowickiej pierwszeństwo przejazdu przebiega wzdłuż ulicy Komorowickiej natomiast ulica Mazańcowicka jest drogą podporządkowaną. Przeprowadzona analiza zasadności budowy sygnalizacji świetlnej oraz pomiary ruchu nie potwierdziły konieczności budowy sygnalizacji świetlnej.

Diagram ruchu i jego struktura kierunkowa jednoznacznie określiła, iż dzisiejsza organizacja ruchu jest nieodpowiednia do natężenia ruchu na poszczególnych wlotach. Z przeprowadzonych pomiarów ruchu wynika, że główna relacja przebiega od ulicy Grażyńskiego w kierunku skrzyżowania z ulicą Mazańcowicką, a następnie w lewo w ulicę Komorowicką.

Miejski Zarząd Dróg postanowił zrezygnować z istniejącej na skrzyżowaniu trójwlotowym (Mazańcowicka-Komorowicka) sygnalizacji tymczasowej. Ponadto na skrzyżowaniu zostanie zmieniona organizacja ruchu. Pierwszeństwo przejazdu zostanie ustalone od ulicy Mazańcowickiej do lewoskrętu w ulice Komorowicką. W ocenie MZD pozwoli to dodatkowo upłynnić ruch na sąsiednim skrzyżowaniu tj. Mazańcowicka - Grażyńskiego.

Planowana zmiana organizacji ruchu dodatkowo będzie oznaczona w terenie znakami D-48 z tabliczką od kiedy obowiązuje zmiana (wloty Mazańcowicka i Komorowicka od centrum). Nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Mazańcowickiej i Komorowickiej będzie obowiązywać od 18 kwietnia 2015 roku

Projekt nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Mazańcowicka - Komorowicka

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...