Wszystkie newsy Przyjęto budżet Bielska-Białej na 2015 rok
 wysłany przez: mm, zaakceptowany przez admin dn. 02.01.2015 Komentarzy: 0  
Podczas III sesji Rady Miejskiej 30 grudnia 2014 r., radni przyjęli budżet Bielska-Białej na rok 2015. W głosowaniu nad uchwałą budżetową udział wzięło 23 radnych (dwie osoby były nieobecne). Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, 10 radnych wstrzymało się od głosu.

Planowane dochody na 2015 rok stanowią kwotę 751.711 tys. zł i są niższe o 3,7% w stosunku do roku 2014, co głównie spowodowane jest znacznie niższą kwotą dochodów majątkowych, a zwłaszcza środków unijnych. W ramach ogólnej kwoty dochodów w wysokości 751.711 tys. zł, dochody bieżące wynoszą 742.663 tys. zł, tj. 98,80%, a dochody majątkowe 9.048 tys. zł, tj. 1,20% dochodów ogółem.

Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych, a zwłaszcza kontynuowanych zadań inwestycyjnych i środków na wkład własny do projektów unijnych.

W zakresie wydatków majątkowych miasto musi przygotować się do nowej perspektywy absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020, planując odpowiednie kwoty na wkład własny do projektów unijnych, a także musi kontynuować zadania już rozpoczęte. W przypadku środków z Unii Europejskiej, w 2015 roku miasto będzie tylko kontynuowało zadania z okresu programowania 2007-2013 realizowane z udziałem tych środków. Przewiduje się, że dopiero w drugiej połowie roku mogą pojawić się pierwsze środki z nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Z uwagi na powyższe, obecnie udział środków unijnych w projekcie budżetu na 2015 rok jest niższy w porównaniu do lat ubiegłych.

W 2015 roku największy udział będą stanowiły wydatki majątkowe w zakresie kultury fizycznej, na które przeznaczono 42,2 mln zł, tj. prawie 42,9%, inwestycje oświatowe – 11,2 mln zł, tj. 11,4%, inwestycje drogowe, na które łącznie zaplanowano 15,9 mln zł, tj. 16,2%, wydatków inwestycyjnych ogółem.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu