Wszystkie newsy

Podsumowano działania związane z budową hospicjum
wys: mm, akcept. admin 09.12.2014 Komentarzy: 0
Dobiega końca budowa hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne. W ubiegły piątek podsumowano prace budowlane, które zostały wykonane dzięki środkom finansowym z pierwszego Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Mieszkańcy, wybierając projekt wsparcia budowy hospicjum, zdecydowali o przekazaniu na ten cel 1,9 mln zł.

Hospicjum powstaje na terenie przy ul. Zdrojowej 10, przekazanym nieodpłatnie przez władze miasta na rzecz stowarzyszenia. Znajduje się na nim budynek, który został wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby hospicjum. Obok niego stowarzyszenie wybudowało pawilon szpitalny dla 40 chorych - z kaplicą, pokojami gościnnymi dla rodzin chorych i niezbędnym zapleczem medyczno-socjalnym. Większość środków na budowę stowarzyszenie zdobyło w formie darów od społeczeństwa.

Powstające w Bielsku-Białej hospicjum jest jedynym tego typu obiektem w subregionie południowym województwa śląskiego. Obiekt został zaprojektowany z myślą o sprawowaniu wszechstronnej opieki nad osobami w terminalnym stadium choroby, która będzie odpowiadać nowoczesnym standardom.

Działalność hospicjum jest odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców Bielska-Białej i regionu. Aktualnie na 667 tys. mieszkańców (180 tys. bielszczan, 159 tys. mieszkańców powiatu bielskiego, 151 tys. - powiatu żywieckiego, 177 tys. - powiatu cieszyńskiego) przypada 30 łóżek (20 łóżek w Szpitalu Ogólnym w Bielsku-Białej i 10 łóżek w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej).

Projekt pod nazwą „Kontynuacja budowy stacjonarnego hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” zdobył największą liczbę głosów w pierwszym Budżecie Obywatelskim Bielska- Białej. W powszechnym głosowaniu (kwiecień 2014 r.) za kontynuacją budowy hospicjum było prawie 5300 osób, które oddały na ten projekt prawie 45 600 punktów (każdy głosujący mógł rozdzielić 10 punktów pomiędzy projekty zgłoszone do budżetu). Projekt na kontynuację budowy zdobył największe poparcie wśród mieszkańców miasta.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...