Wszystkie newsy

Zakończenie przebudowy ulic w rejonie Starówki
wys: mm, akcept. admin 09.04.2014 Komentarzy: 0
Początkiem kwietnia oficjalnie oddano do użytku ulicę Waryńskiego. Jej remont odbył się w ramach realizowanego od roku zadania - 'Przebudowa ulic w rejonie Starówki'. W pierwszym etapie tej inwestycji wykonano roboty przy ulicy Orkana.

Prace były prowadzone na odcinku długości 325 m. Ich zakres obejmował wykonanie ulic szerokości 5 m o nawierzchni z kostki granitowej. Po obu stronach powstały chodniki z płyt granitowych, pojawiły się również nowe latarnie. Wykonano kanalizację deszczową i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, tj. sieci gazowej, wodociągowej, sanitarnej i elektroenergetycznej. Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 2,1 mln zł.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...