Wszystkie newsy

Nowa publikacja o Cygańskim Lesie
wys: Jacek Zachara, akcept. admin 20.11.2013 Komentarzy: 0
Stowarzyszenie 'Olszówka' wydało właśnie nową publikację o Cygańskim Lesie. Jej promocja odbędzie się w Domu Kultury w Olszówce w najbliższą sobotę 23 listopada o godz. 16.00.

Autorem publikacji jest historyk Jakub Krajewski, który w swojej pracy pt. 'Spacerem po Cygańskim Lesie' przybliżył historię i architekturę Cygańskiego Lasu wraz z wpisanym weń dziedzictwem kulturowym.

Stowarzyszenie 'Olszówka' od pięciu sezonów organizuje wycieczki edukacyjne mające na celu pokazanie piękna krajobrazu kulturowego zatopionego w ciekawą historię Cygańskiego Lasu. Impulsem do powstania wycieczek, jak i szeregu innych wydarzeń (wystaw, publikacji, filmu), było wyburzenie w roku 2009 willi Hauptiga i niszczenia oryginalnego układu urbanistycznego, który przypomina miasta ogrody takie jak Podkowa Leśna, czy katowicki Giszowiec. Z tą różnicą, że dwa ostatnie powstawały w sposób świadomy i zaplanowany, natomiast Cygański Las niejako siłą bezwładu, z potrzeby posiadania swojego domu, czy też rezydencji w modnej rekreacyjno-turystycznej dzielnicy. A że było tu dużo zieleni, to sytuowano wille wśród górskiej przyrody. Ich właścicielami byli bogaci ludzie posiadający zarazem dobry gust. Do zaspokojenia swoich aspiracji i ambicji zatrudniali profesjonalistów, architektów pochodzących wprost, albo będących pod wpływem idei rodem z Wiednia. W Cygańskim Lesie powstało również szereg inicjatyw społecznych, które miały ogromny wpływ na kształtowanie przestrzeni. Ułatwiało to i zachęcało do odbywania tu wycieczek. I tak oto od połowy XIX wieku do dziś całe pokolenia różnych nacji doceniało walory Cygańskiego Lasu. Pozostawili po sobie wiele znaków obecności. Część z nich było jasnych i czytelnych, ale nie wszystkie. Dzięki prowadzonym badaniom źródłowym przez członków Stowarzyszenia 'Olszówka' oraz bielsko-bialskich historyków udało się w ostatnim czasie odkryć wiele nowych, wcześniej nieznanych, faktów. To dało impuls do podsumowania dotychczasowej wiedzy i do zaprezentowania jej w formie publikacji. Wykonania tego zadania podjął się historyk Jakub Krajewski, którego książka pt. 'Spacerem po Cygańskim Lesie' właśnie ukazała się staraniem Stowarzyszenia 'Olszówka'. Jakub Krajewski, sam będąc członkiem stowarzyszenia, miał w ostatnich latach duży wpływ na tworzenie inicjatyw mających na celu odkrywanie śladów przeszłości Cygańskiego Lasu. Jego książka nie jest nudnym opracowaniem historycznym, bo zawiera wiele plastycznych opisów, które niczym obrazy potrafią w sposób malarski zaprezentować życie naszych przodków. Jeden z takich obrazów jest zawarty już we wstępie: 'Pośród drzew przemykają uśmiechnięte dzieci, co rusz przywoływane przez czcigodne damy w bufiastych sukniach i kapeluszach z dużym rondem. Panie siedzą wzorem angielskim na trawie, od czasu do czasu sprawdzając, jakie smakołyki kryje jeszcze wiklinowy kosz. Dostojni, utrudzeni wędrówką panowie rozprawiają nad jasnym piwem w gospodzie Blocha o cenach sukna i nowinkach technicznych wprowadzonych u Josephy’ego, który przed chwilą wraz z żoną zajechał powozem do swojej letniej willi. Zakochani spacerują Aleją Westchnień, wsłuchując się w śpiew ptaków i radując się pięknem bujnej przyrody...'

Dążeniem autora było przybliżenie historii i architektury Cygańskiego Lasu wraz z niezwykłym dziedzictwem kulturowym, które jest weń wpisane. Cygański Las obejmuje swoim obszarem Mikuszowice Śląskie, Olszówkę Górną i Dolną, a także częściowo w Bystrą.

Ten urokliwy zakątek zaczął spełniać funkcję uzdrowiskową. Do atutów tego miejsca należały: czyste górskie powietrze, otaczająca przyroda i naturalne wody mineralne bijące z leśnych źródeł. Oprócz wielu gospód, restauracji i hotelów powstały także kąpieliska, kort tenisowy, tor saneczkowy, skocznia narciarska, a w latach 50-tych XX wieku - kolejka linowa. Ważnym czynnikiem przysparzającym popularności Cygańskiemu Lasowi było doprowadzenie doń w 1895 roku linii tramwaju elektrycznego. Nie małą rolę w promocji tego miejsca odegrało powstałe Bielsko-Bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta (Bieltz-Bialer Verschönerungs-Verein) i Towarzystwo Beskidzkie (Beskidenverein). Zostały wytyczone leśne aleje i szlaki górskie, postawiono ławki, a źródła obudowano kamieniem. Wędrówkę urozmaicały miejsca widokowe, nazywane zaciszami. Cygański Las nadal cieszy mieszkańców jako miejsce wypoczynku.

Pragnieniem autora publikacji 'Spacerem po Cygańskim Lesie', poza popularyzacją wiedzy, jest również wzmocnienie więzi między mieszkańcami Bielska-Białej a tak wspaniałym miejscem. Warto zapoznać się z całą publikacją, której promocja odbędzie się w dniu 23 listopada o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Olszówce Dolnej, przy ulicy Olszówka 20d.

Jacek Zachara, Stowarzyszenie 'Olszówka', tel. 693 315 998
Tel. do autora publikacji (Jakub Krajewski): 692 640 243

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...