Wszystkie newsy

Konsultacje społeczne Planu transportowego dla Bielska-Białej
wys: , akcept. admin 28.09.2013 Komentarzy: 0
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, iż opracowany projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej na lata 2014 - 2023 zostanie wyłożony w dniach od 25 września do 16 października 2013 r. w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, przy ulicy Długiej 50, pokój nr 105 (sekretariat) oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (www.um.bielsko.pl), w dziale 'Konsultacje społeczne'.

Opinie (uwagi) do projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej na lata 2014 - 2023 mogą być składane w formie pisemnej, bezpośrednio w siedzibie MZK lub kierowane drogą pocztową na adres Zakładu, w terminie do 16 października 2013 r.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...