Wszystkie newsy

Zostaw 1% podatku w Bielsku-Białej
wys: mm, akcept. admin 04.03.2013 Komentarzy: 0
Zachęcamy do przeglądnięcia listy bielskich organizacji pożytku publicznego, które zgodnie z wykazem Ministra Pracy i Polityki Społecznej uprawnione są do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012.
Przypominamy, iż obowiązują uproszczone zasady dotyczące przekazywania 1% podatku. W odpowiedniej rubryce formularza PIT zatytułowanej 'Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)' wpisuje się numer, pod jakim w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) widnieje organizacja oraz wysokość kwoty, która zostanie przekazana na rzecz OPP. Zadeklarowana kwota nie może przekroczyć 1% należnego podatku i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Zachęcamy do przekazania swojego 1% podatku bielskim organizacjom!

Lista OPP w Bielsku-Białej

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...