Wszystkie newsy

Remont ulic Orkana i Waryńskiego
wys: mm, akcept. admin 01.03.2013 Komentarzy: 0
Pod koniec kwietnia br. powinny rozpocząć się prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą 'Przebudowa ulicy Waryńskiego i ulicy Orkana w Bielsku-Białej w ramach zadania Przebudowa ulic w rejonie Starówki'.

Remont będzie prowadzony na odcinku od ulicy Wzgórze do skrzyżowania z ulicami Sobieskiego i Świętej Trójcy, liczącym łącznie około 260 m. Zakres prac obejmie m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej, wykonanie chodników z płyt granitowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej tj. sieci gazowej, wodociągowej, sanitarnej i elektroenergetycznej.
Inwestycja realizowana będzie w okresie dwuletnim z podziałem na dwa etapy. Etap pierwszy zakłada przebudowę ul. Orkana z terminem realizacji do końca lipca tego roku. Drugi etap obejmuje przebudowę ulicy Waryńskiego. Wtedy roboty będą realizowane w okresie kwiecień - sierpień 2014 r. Szacowana wartość prac wyniesie ponad 3 mln zł.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...