Wszystkie newsy

MSI widoczny na ulicach Bielska-Białej
wys: mm, akcept. admin 15.11.2012 Komentarzy: 0
2000 tabliczek informacyjnych zamieszczonych na 331 słupkach oraz już istniejących podporach (lampach itp.), 137 modułów historycznych – naściennych i wolnostojących – z wizualizacją historyczną obiektów, z tekstami w języku polskim i angielskim oraz 2 tablice z planem obwarowań miejskich oraz 10 podświetlanych map - to elementy Miejskiego Systemu Informacji, które pojawiły się na ulicach Bielska-Białej.

Elementy systemu pojawiły się na obszarze całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem historycznego centrum, jako obszaru o dużej koncentracji zabytków i atrakcji turystycznych, pełniącego doskonałą funkcję integracyjną dla mieszkańców i turystów. Informacje dotyczące przestrzeni miasta zawarte są na podświetlanych mapach i drogowskazach z informacją kierunkującą dla pieszych, określającą odległość do ważnych obiektów.

Miejski System Informacji w Bielsku-Białej już na etapie opracowania autorskich projektów graficznych i wdrożenia programu pilotażowego zyskał uznanie polskiego środowiska projektantów, mieszkańców Bielska-Białej i przedstawicieli innych miast. Prezentowany był na ogólnopolskich konferencjach, jako przykład dobrych praktyk. W 2011 roku projekt Miejskiego Systemu Informacji w Bielsku-Białej został uznany za Projekt Roku w Polskim Konkursie Graficznym, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Miejski System Informacji w Bielsku-Białej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013', zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego' oraz ze środków Gminy Bielsko-Biała. Koszt inwestycji wynosi blisko 2,7 mln. zł, z czego 85% pochodzi ze środków unijnych, a 15% z budżetu Gminy Bielsko-Biała.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...