Wszystkie newsy

VI Targi Funduszy Europejskich
wys: mm, akcept. admin 05.11.2012 Komentarzy: 0
W dniach 5-9 listopada br. odbędzie się VI edycja Targów Funduszy Europejskich, tym razem poświęcona tematyce polityki miejskiej i partnerstwa. Dyskusja tocząca się pierwszego dnia, pod hasłem Inteligentny rozwój miast w kontekście przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020, nawiązuje do konferencji Be SMART - think CITY, w której województwo śląskie wzięło aktywny udział podczas Europejskiego Tygodnia Regionów w Brukseli - Open days 2012.

Ponieważ większość środków pochodzących z funduszy europejskich i przyznanych Polsce na lata 2007-2013 została już rozdana, podczas tej edycji Targów, podobnie jak w ubiegłym roku, uczestnicy skoncentrują się na prezentacji projektów już zrealizowanych.

W ramach Targów odbędzie się również konferencja poświęcona Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim. Główne założenia przedsięwzięcia to: podsumowanie stanu wdrażania pięciu programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej, prezentacja ciekawych projektów realizowanych przez beneficjentów z naszego regionu oraz przyszłość EWT.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...