Wszystkie newsy

Żywiecka i Lwowska oficjalnie oddane do użytku
wys: mm, akcept. admin 15.10.2012 Komentarzy: 0
W tym tygodniu oficjalnie zakończyły się prace przy przebudowie dwóch ważnych dla miejskiego układu komunikacyjnego ulic - Żywieckiej i Lwowskiej.

Modernizacja ul. Żywieckiej stanowiła element planu zakładającego usprawnienie systemu komunikacyjnego sieci TEN-T oraz kontynuację podjętych działań inwestycyjnych mających na celu usprawnienie połączeń na terenie województwa i miasta. W efekcie realizacji projektu poprawiła się przejezdność oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego na tej ulicy. Inwestycja przyczyniła się dodatkowo do podniesienia parametrów technicznych drogi i wpłynęła na poprawę komfortu podróżowania.

Modernizacja ul. Żywieckiej obejmowała odcinek 1,094 km oraz remont mostu na potoku Straconka. W ramach inwestycji przebudowano ulicę Turystyczną oraz odcinki dróg bocznych: ul Jaśminowej, Miodowej, Pawiej, Łęgowej, Przędzalniczej, Prostej. Elementem inwestycji była również budowa oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury miejskiej - sieci gazowej, teletechnicznej i wodno-kanalizacyjnej. Prace objęły także przebudowę zatok autobusowych, chodników wraz z pochylniami na ciągach pieszych oraz budowę schodów terenowych prowadzących na Bulwary Straceńskie.

Projekt był współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakończyła się także realizacja zadania 'Remont (DK52) ulicy Lwowskiej na odcinku od ulicy Stojałowskiego do ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej'. Zakres prac miał charakter kompleksowy. Remont objął rozbiórkę zniszczonej infrastruktury drogowej, a następnie ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni i położenie nawierzchni. Zbudowano nowe zatoki autobusowe, wygodne i estetyczne chodniki i zjazdy. Przebudowano też skrzyżowania - z ul. Stojałowskiego i ul. Piłsudskiego.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...