Wszystkie newsy

Rozpoczęła się przebudowa układu komunikacyjnego
wys: mm, akcept. admin 10.08.2012 Komentarzy: 0
Połączenie ul. Partyzantów z ul. Żywiecką w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej to nazwa zadania, którego realizację rozpoczął Miejski Zarząd Dróg. Jest to kolejna w ostatnich latach inwestycja niezwykle ważna dla usprawnienia komunikacji drogowej w mieście. Zakres robót będzie prowadzony na odcinku ul. 1 Maja od rejonu skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. PCK oraz na odcinku ul. PCK od skrzyżowania z ul. 1 Maja do rejonu skrzyżowania z ul. Broniewskiego. Na skrzyżowaniu ul. Sempołowskiej z ul. PCK i na skrzyżowaniu ul. PCK z ul. Broniewskiego powstanie rondo, a na Białej zostanie wybudowany most drogowy. W ramach prowadzonych robót zostanie również przebudowana infrastruktura techniczna.

Inwestycja będzie realizowana etapami. W roku 2012 realizowane będą roboty związane z budową mostu, przebudową progu rzecznego oraz wzmocnieniem murów oporowych wzdłuż rzeki. Planuje się rozpoczęcie robót drogowych na jezdni południowej pomiędzy ulicami: Sempołowskiej i Broniewskiego.

W przyszłym roku w związku z przebudową ciągów drogowych wystąpią największe utrudnienia w ruchu. Prace obejmą również przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Związane to będzie z czasowymi wyłączeniami z ruchu odcinków dróg.

Zakończenie robót przewidywane jest na rok 2014. Wtedy zostaną wykonywane nawierzchnie na ciągach pieszych, na drogach dla rowerzystów oraz pozostałe roboty - kształtowanie skarp i zieleńców.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...