Wszystkie newsy

Nowy most i nowe ronda: przebudowa ulic PCK i 1 Maja
wys: mm, akcept. admin 24.04.2012 Komentarzy: 0
Po przeprowadzonych wcześniej pracach przygotowawczych polegających na wyburzeniu XIX-wiecznej chałupy przy ul. Sempołowskiej 25 oraz wycince drzew przy korycie rzeki Białej - ogłoszono przetarg na właściwe prace budowlane związane z wykonaniem nowego układu komunikacyjnego w rejonie ulic 1 Maja, PCK, Sempołowskiej i Broniewskiego.

Główny zakres prac obejmuje:
- budowę mostu na rzece Biała
- budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic PCK i Sempołowskiej
- przebudowę skrzyżowania ul. PCK z ul. 1 Maja
- remont istniejącego mostu na rzece Biała w ciągu ul. PCK
- przebudowę ul.1 Maja od rejonu skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul.PCK
- rozbudowę ulicy PCK od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do rejonu projektowanego ronda turbinowego z ulicą Sempołowskiej (długość przebudowy to ok. 563 metrów)
- budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic PCK i Broniewskiego
- regulację rzeki Biała wraz z przebudową progu rzecznego
- zabezpieczenie istniejących murów oporowych wzdłuż rzeki
- przebudowę zatok autobusowych
- przebudowę sieci teletechnicznych

źródło: inwestycje.blog.bielsko.pl

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...